Staatsieportret koning Willem-Alexander

 


PERSBERICHT (30 aug 2013)

                                                gemeente Heerhugowaard

                   Gemeentehuis heeft nieuw staatsieportret


Het gemeentehuis van Heerhugowaard heeft een nieuw staatsieportret, gemaakt door de Heerhugowaarder Reint Mellema.

Hij is de winnaar van de wedstrijd 'Wie maakt een staatsieportret van koning Willem-Alexander'. Zowel de inwoners van Heerhugowaard als de vakjury kozen zijn portret als het winnende.

In bijna alle overheidsgebouwen in Nederland hangt een portret van het staatshoofd, vaak het officiële portret van de RVD. De gemeente Heerhugowaard besloot een prijsvraag uit te schrijven onder inwoners van Heerhugowaard om dat portret te maken. Dat leidde tot twaalf inzendingen. Inwoners konden stemmen voor de Publieksprijs en een vakjury,  bestaande uit burgemeester Han ter Heegde, raadslid en vice-voorzitter van de raad Carola van 't Schip, wethouder Kunst en Cultuur Leo Dickhoff, voorzitter van het Oranje Comité De Noord Marco van Woerkom en  kunstenares en eigenaar van de Artfarm Joke Beers zou bepalen welk portret in de raadzaal komt te hangen.

Beide stemmingen leidden tot hetzelfde resultaat. Ruim duizend inwoners hebben hun stem uitgebracht.                                                                PRESS RELEASE (30 Aug 2013)

The town of Heerhugowaard has a new official portrait, created by Reint Mellema.

He is the winner of the contest "Who makes a formal portrait of King Willem-Alexander. The inhabitants of Heerhugowaard as well as a professional jury chose his portrait as the winning.

In almost all government buildings in the Netherlands is a portrait of the head of state, often the official portrait of the RVD. The municipality Heerhugowaard decided a design contest amongst inhabitants of Heerhugowaard. That led to twelve paintings. Residents could vote for the Audience Award and a jury consisting of Mayor Han to Heegde, councilor and vice-chairman of the board Carola van 't Schip, Alderman for Culture Leo Dickhoff, president of the Orange Committee Marco Woerkom and artist and owner of the Artfarm Joke Beers would determine which portrait will hang in the council hall.

Both tunings led to the same result. More than a thousand people have cast their vote.


De opdracht was om een staatsieportret te maken voor de raadzaal in het gemeentehuis van Heerhugowaard. Alvorens te beginnen heb ik een aantal uitgangspunten geformuleerd.


  1. 1.Raadzaal-de koning kijkt in de richting van de hoofdentree/foyer en verwelkomt als het ware de bezoekers bij het betreden van de raadzaal.

  2. 2.De uitstraling van de koning is vriendelijk, zonnig, open en transparant, maar ook 'koninklijk'.

  3. 3.Eenvoud en de kunst van het weglaten.

  4. 4.Heerhugowaard is een duurzame, moderne gemeente met iconen als het Stadshart en de Stad van de Zon. Het gemeentehuis is een 'open en transparant' gebouw, daarin past een modern en eigentijds statieportret.

  5. 5.In de raadzaal hangen 'deuren'/kunstwerken van Herman Brood., een 'moderne' kunstenaar, die in hoofdzaak primaire kleuren heeft gebruikt.

  6. 6.De polder (rechthoekige verkavelingsstructuur) en de bebouwde kom van Heerhugowaard worden wel eens vergeleken met een schilderij van Mondriaan.

  7. 7."Mondriaan" en de "Stad van de Zon" (internationale belangstelling) zijn Nederlandse producten.

  8. 8.De nationale driekleur en de vlag van Heerhugowaard (geel/wit/blauw) zijn in de achtergrond verwerkt.

  9. 9.De profielen van prinses Beatrix en koningin Maxima zijn, als steun en toeverlaat, in de haarlijn van koning Willem-Alexander verwerkt.


The task was to make an official portrait for the council in the town of Heerhugowaard. Before beginning, I made a number of assumptions.


1. Cityhall / Boardroom: the King looks in the direction of the main entrance / foyer and welcomes, so to say, the visitors when entering the boardroom.

2. The appearance of the king is friendly, sunny, open and transparent, but also 'royal'.

3. Simplicity and the art of omission.

4. Heerhugowaard is a sustainable, modern municipality with icons like Stadshart and City of the Sun. Cityhall is an "open and transparent" building, it fits a modern and contemporary official portrait.

5. In the council chamber hang 'doors' / artwork of Herman Brood., A "modern" artist, who has used primary colors substantially.

6. The polder (rectangular allotment structure) and the town of Heerhugowaard are sometimes compared to a painting by Mondriaan.

7. "Mondriaan" and the "City of the Sun" (international interest) are Dutch products.

8. The national flag and the flag of Heerhugowaard (yellow / white / blue) are processed in the background.

9. The profiles of Princess Beatrix and Queen Maxima, are incorporated into the hairline of King Willem-Alexander.